Privacyverklaring

Privacyverklaring Schoonheidsinstituut Dorien

Onze contactgegevens
Schoonheidsinstituut Dorien
Brouwersstraat 14
6651 AH Druten
Tel. 0487-51 75 34
E-mail info@dorien.nl
Website www.dorien.nl
KvK 64369137

Uw persoonsgegevens
Schoonheidsinstituut Dorien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties
– Het afstemmen van de gekozen behandeling op uw huidtype en/of gezondheid
– Om contact met u te kunnen opnemen
– Het afhandelen van uw betaling

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Gegevens in verband met uw gezondheid en/of medicatie

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen in het kader van uw behandeling en/of het verzenden van de nieuwsbrief, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen vandeze gegevens. Indien wij gegevens in verband met uw gezondheid en/of medicatie ontvangen, vragen wij expliciet uw toestemming om deze gegevens te bewaren met een te ondertekenen formulier. Privacyverklaring Schoonheidsinstituut Dorien versie mei 2018 2

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze acties,
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Schoonheidsinstituut Dorien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na uw laatste behandeling bij ons instituut.

Delen van persoonsgegevens met derden
Met bedrijven (derden) die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld
voor de nieuwsbrief, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij geven daarbij bovendien alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.
Schoonheidsinstituut Dorien blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of
niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen
wij in dat geval aan uw verzoek.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons
dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard tegemoet komen, tenzij wij
hierbij onze wettelijke verplichtingen niet kunnen voldoen.
Privacyverklaring Schoonheidsinstituut Dorien versie mei 2018 3
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na
ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van
ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

We zijn er voor u

Bij Dorien doen we er alles aan om u te laten stralen. Voor én na uw behandeling.

30+ jaar ervaring

Wij zijn een team van zeer ervaren & deskundige huidspecialisten. U wordt persoonlijk ontvangen.

Gratis consult

Al meer dan 250.000+ behandelingen uitgevoerd. Wij doen alles voor uw huid

Kom een keer langs

We starten altijd met een consultgesprek om uw wensen te bespreken. Deze is gratis.